COMENIUS PROJECT 2009 - 2011

Традиционни детски игри

Традиционни детски игри

Българските ученици представят традиционни детски игри.

https://skydrive.live.com/?cid=25f7ad7428600c81#!/?cid=25f7ad7428600c81&sc=documents&id=25F7AD7428600C81%21131

Let's have a meal together

Търсене

За връзка

Radostina Toneva Sofia Bulgaria 00359 887 679717

Events Calendar

28.11.2010 14:38

ACTIVITIES AND RESULTS_plan

BG Планирани дейности и резултати във връзка с реализиране на многостранно партньорство по програма "Учене през целия живот", секторна програма Коменски - проект "Нека да се храним заедно - срещи около Европейската маса"      Nr. Approx....