COMENIUS PROJECT 2009 - 2011

Photogallery

/album/photogallery/a4b-035-jpg/
/album/photogallery/nov-09-036-jpg1/
/album/photogallery/nov-09-039-jpg1/
/album/photogallery/nov-09-057-jpg/
/album/photogallery/nov-09-072-jpg/
/album/photogallery/nov-09-066-jpg/
/album/photogallery/nov-09-084-jpg/
/album/photogallery/mart-10-290-jpg/
/album/photogallery/mart-10-296-jpg/
/album/photogallery/mart-10-295-jpg/

Търсене

За връзка

Radostina Toneva Sofia Bulgaria 00359 887 679717

Events Calendar

28.11.2010 14:38

ACTIVITIES AND RESULTS_plan

BG Планирани дейности и резултати във връзка с реализиране на многостранно партньорство по програма "Учене през целия живот", секторна програма Коменски - проект "Нека да се храним заедно - срещи около Европейската маса"      Nr. Approx....