COMENIUS PROJECT 2009 - 2011

Our Team

Radostina Toneva

Radostina Toneva

Project manager:

Phone: +359888675817

E-mail: tonevi98@yahoo.com

Toshko Tonev

Toshko Tonev

 

Phone: +359887679717

E-mail: savinton77@gmail.com

Търсене

За връзка

Radostina Toneva Sofia Bulgaria 00359 887 679717

Events Calendar

28.11.2010 14:38

ACTIVITIES AND RESULTS_plan

BG Планирани дейности и резултати във връзка с реализиране на многостранно партньорство по програма "Учене през целия живот", секторна програма Коменски - проект "Нека да се храним заедно - срещи около Европейската маса"      Nr. Approx....