COMENIUS PROJECT 2009 - 2011

About Us

 EN.doc (44 kB)

            Учениците от І до V клас и техните учители от 35 СОУ "Добри Войников" - София, от 2009/2010 учебна година  имат възможността да участват в два проекта по програма Учене през целия живот, подпрограма Коменски - "Нека да се храним заедно - срещи около европейската маса" и "Бъди млад архитект и художник". 

            Този сайт ще популяризира работата по проект "Нека да се храним заедно - срещи около европейската маса". Наши партньори са децата и учителите от осем европейски страни - Полша, Швеция, Румъния, Италия, Турция, Литва, Франция и Англия.         

 

    Проектите Коменски дават възможност на учениците и учителите  да общуват и обменят добри идеи и практики с европейски партньори. При създаването на  проектната идея координаторите и екипите за работа от всички страни партньори са изготвили план с дейности реализиращи ползотворно сътрудничество. По време на работните срещи се осъществяват групови занятия с учениците от всички училища. Учителите презентират работата пред своите колеги и споделят творческите подходи към преподаването, иновационни методологии, запознават се с образователните системи в партньорските държави. Опознават културното развитие, историческите и природни забележителности в страните, участнички в проекта.

Развитието на съзнание за национална и европейска идентичност, усъвършенстването на езиковите умения на учители и ученици, екипната  работата и разширяването кръгозора на участниците,  са само част от положителните достижения на проектната работа.

    Най-голямото богатство за учители и ученици са многото нови приятелства и прекрасните споделени творчески мигове.

 

       

    Учениците участват в разнообразни творчески дейности, съобразно заложеното в програмата на проекта:

  • Събират материали за детска готварска книга с Коледни и Великденски рецепти от страните на всички партньори; разказват за българските традиции свързани с двата големи празника.
  • Организират се кулинарни занимания за приготвяне на коледни и великденски рецепти от страните на нашите партньори.
  • Децата демонстрират готварските си умения и при представянето на българската кухня,  разбира се с помощта на мама и баба.
  • За здравословното хранене и начин на живот учениците научиха повече по време на срещата с г-жа Бучинска и учениците от клуб „Екология”, както и от интересното демонстрационно занятие, което предложи  доктор Митова.
  • С най-голям ентусиазъм подготвихме и Празника на Здравето, на който поканихме родители, приятели и бъдещи първокласници. Песните, танците, стихотворенията и драматизациите на здравна тематика зарадваха всички гости.

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

You can highlight important information or announcements in text like this.

History of project

In this part you can describe the project's history and give reasons for its creation. It is convinient to mention project milestones and honor participating people.

Търсене

За връзка

Radostina Toneva Sofia Bulgaria 00359 887 679717

Events Calendar

28.11.2010 14:38

ACTIVITIES AND RESULTS_plan

BG Планирани дейности и резултати във връзка с реализиране на многостранно партньорство по програма "Учене през целия живот", секторна програма Коменски - проект "Нека да се храним заедно - срещи около Европейската маса"      Nr. Approx....