COMENIUS PROJECT 2009 - 2011

Брошура

Брошура

Линк за разглеждане на брошурата с информация за партньорските  държави и училища.

https://dox.bg/files/dw?a=8fc67b3cb1

Let's have a meal together

Търсене

За връзка

Radostina Toneva Sofia Bulgaria 00359 887 679717

Events Calendar

28.11.2010 14:38

ACTIVITIES AND RESULTS_plan

BG Планирани дейности и резултати във връзка с реализиране на многостранно партньорство по програма "Учене през целия живот", секторна програма Коменски - проект "Нека да се храним заедно - срещи около Европейската маса"      Nr. Approx....