COMENIUS PROJECT 2009 - 2011

Здравейте!

19.01.2010 16:58

Тук можете да оставяте съобщения, да изказвате мнения и да предлагате нови идеи. Екипът, работещ по проекта, с удоволствие ще откликва на всички интересни предложения.

Let's have a meal together

Търсене

За връзка

Radostina Toneva Sofia Bulgaria 00359 887 679717

Events Calendar

28.11.2010 14:38

ACTIVITIES AND RESULTS_plan

BG Планирани дейности и резултати във връзка с реализиране на многостранно партньорство по програма "Учене през целия живот", секторна програма Коменски - проект "Нека да се храним заедно - срещи около Европейската маса"      Nr. Approx....