COMENIUS PROJECT 2009 - 2011

Здравейте, приятели! - Hello dear friends!

17.01.2010 00:16

Най-интересната задача за учениците беше приготвянето на коледни ястия от страните на нашите партньори и приятели!

В рубриката "Products" ще видите събраните материали и продуктите сътворени от учениците от  ІVа, ІVб,  ІІІа, ІІІб и Іб класове.

 

The most interesting part for the students was to prepare Christmas meals from the participating countries. 

 

 

Let's have a meal together

Търсене

За връзка

Radostina Toneva Sofia Bulgaria 00359 887 679717

Events Calendar

28.11.2010 14:38

ACTIVITIES AND RESULTS_plan

BG Планирани дейности и резултати във връзка с реализиране на многостранно партньорство по програма "Учене през целия живот", секторна програма Коменски - проект "Нека да се храним заедно - срещи около Европейската маса"      Nr. Approx....