COMENIUS PROJECT 2009 - 2011

Календар_2011

11.01.2011 22:30

Материалите за календара - описание на празници, снимки и др. са подготвени от всички партньорски училища и са изпратени на турското партньорско училище, което е отговорно за създаването на хартиената и електронната версия на продукта.

 

За да разгледате целия календар кликнете тук:

   https://dox.bg/files/dw?a=4b005ed655

 

Българската страница от календара. 

Let's have a meal together

Търсене

За връзка

Radostina Toneva Sofia Bulgaria 00359 887 679717

Events Calendar

28.11.2010 14:38

ACTIVITIES AND RESULTS_plan

BG Планирани дейности и резултати във връзка с реализиране на многостранно партньорство по програма "Учене през целия живот", секторна програма Коменски - проект "Нека да се храним заедно - срещи около Европейската маса"      Nr. Approx....