COMENIUS PROJECT 2009 - 2011

Ден на Здравето - Health Day

25.04.2010 22:38

BG  На Празника на Здравето учениците от 35 СОУ поканиха и бъдещите първокласници и техните родители. Веселите песни, танци и драматизации на здравна тематика впечатлиха всички гости.

 

EN  Future students with their parents were invited by the current ones to the Health Festival. All the guests were impressed by the joyful songs, dances and dramatizations on health-related topics. 

 

 

 

Let's have a meal together

Търсене

За връзка

Radostina Toneva Sofia Bulgaria 00359 887 679717

Events Calendar

28.11.2010 14:38

ACTIVITIES AND RESULTS_plan

BG Планирани дейности и резултати във връзка с реализиране на многостранно партньорство по програма "Учене през целия живот", секторна програма Коменски - проект "Нека да се храним заедно - срещи около Европейската маса"      Nr. Approx....