COMENIUS PROJECT 2009 - 2011

Дейности през втората година на проекта

15.01.2011 16:19

Поради изчерпване на пространството в уеб сайта, прилагаме линкове към дейности и резултати от проектни дейности през втората година на проекта:

 

Презентация за проектни дейности разпространена на срещата в Морестел - Франция

BG_Fr_ppt_en.ppt: 
https://dox.bg/files/dw?a=cd541ce7da

 

Описание на правила на типични български игри

BG_game_bg.doc: 
https://dox.bg/files/dw?a=979a1695ba

 

Брошурата на партньорството изработена в хартиена версия от румънското партньорско училище.
brochure - COMENIUS.pdf: 
https://dox.bg/files/dw?a=8fc67b3cb1 
 

Презентация от българските ученици за презентиране на партньорството.

Comenius_friends_en.ppt: 
https://dox.bg/files/dw?a=d06c26de22 
 

Финална /обобщаваща/ презентация от 35 СОУ

BULGARIA_final_ppt.ppt: 
https://dox.bg/files/dw?a=6dba8d0405 
 

Подготвени материали за нашето училище и страна за общата проектна брошура.

Our_school_&_our_country.ppt: 
https://dox.bg/files/dw?a=1d7adc07ab 
 

Видеофилм със снимки на Коледната изложба базар в 35 СОУ.

Christmas_e_2010_BG_0001.wmv: 
https://dox.bg/files/dw?a=9e0bf0b899 
 

Видео с материал за типични, традиционни игри представени от българските деца.

BG_Game_1.MPG: 
https://dox.bg/files/dw?a=1c1893ba73

 

Част от видеоматериалите за спортния празник и др. са с обем надхвърлящ възможностите на системата и са разпространени сред партньорите чрез CD и DVD по време на работните срещи. Приложени са CD и DVD със записи на всички продукти при финалния отчет към ЦРЧР.

Let's have a meal together

Търсене

За връзка

Radostina Toneva Sofia Bulgaria 00359 887 679717

Events Calendar

28.11.2010 14:38

ACTIVITIES AND RESULTS_plan

BG Планирани дейности и резултати във връзка с реализиране на многостранно партньорство по програма "Учене през целия живот", секторна програма Коменски - проект "Нека да се храним заедно - срещи около Европейската маса"      Nr. Approx....