COMENIUS PROJECT 2009 - 2011

Седмица на проектните дейности - Comenius week in 35 School

28.11.2010 15:04

        Ноември 2010                                                                                     

        І А клас - изложба "Моето здравословно меню", пирамида на здравословното хранене;

Comenius_week_1.doc (967 kB)

        І Б клас - рисунки на тема "Моите приятели от Европейските страни";     

        ІV Б клас - "Как си представям училището на моите Европейски приятели" - изложба;

                       - Power Point презентация - знамена, столици, забележителности в градовете на нашите партньори;

        ІV В клас - стихотворения и рисунки на здравна тематика.

 

    

 

 

Let's have a meal together

Търсене

За връзка

Radostina Toneva Sofia Bulgaria 00359 887 679717

Events Calendar

28.11.2010 14:38

ACTIVITIES AND RESULTS_plan

BG Планирани дейности и резултати във връзка с реализиране на многостранно партньорство по програма "Учене през целия живот", секторна програма Коменски - проект "Нека да се храним заедно - срещи около Европейската маса"      Nr. Approx....