COMENIUS PROJECT 2009 - 2011

April 2010

23.04.2010 22:08

BG  Представянето на Великденските традиции, събирането на типични рецепти за празничната трапеза и атрактивните кулинарни занимания въодушавиха учениците от начален етап. Децата с нетърпение очакват материалите от партньорските училища на същата тема. Обмяната на кулинарни умения и разкази за обичаите в различните страни зарадва и обогати малките участници в проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN  From the very beginning all students were excited by the presentation of Easter tradition, the gathering of typical recipes for the festive table, and the attractive culinary activities. The children look forward to see the similar materials from the partner-schools. The culinary skills exchange and the stories about customs in different countries managed to enrich the young participants. 

 

 

Let's have a meal together

Търсене

За връзка

Radostina Toneva Sofia Bulgaria 00359 887 679717

Events Calendar

28.11.2010 14:38

ACTIVITIES AND RESULTS_plan

BG Планирани дейности и резултати във връзка с реализиране на многостранно партньорство по програма "Учене през целия живот", секторна програма Коменски - проект "Нека да се храним заедно - срещи около Европейската маса"      Nr. Approx....